• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1
امتیازدهی نمره مقالات مستخرج از پایان نامه ها

 

    

واحد  هرند    

جدول امتیاز دهی نمره مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

پذیرش و چاپ مقاله در مجلات

نوع مجله حداکثر امتیاز
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI دارای ضریب تاثیر 2
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI فاقد ضریب تاثیر 1.8
پذیرش یا چاپ مقاله مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS 1.7
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان بین المللی 1.5
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ISC 1.5
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پزوهشی 1
پذیرش یا چاپ مجله علمی ترویجی مصوب* 1
چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر* 0.5

چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش ها*

نوع همایش حداکثر امتیاز
چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش بین المللی که در پایگاه Medline, Scopus, IS نمایه شوند. 1.2
چاپ چکیده مقاله در مجموعه مقالات همایش بین المللی که در پایگاه Medline, Scopus, ISI  نمایه شوند. 0.9
چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش بین المللی 1
چاپ چکیده مقاله در مجموعه مقالات همایش بین المللی 0.7
چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش بین المللی به زبان فارسی 0.7
چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش ملی 0.5
چاپ مقاله کامل در مجموعه مقالات همایش منطقه ای و داخلی 0.4
اختراع ، اکتشاف ، نظریه علمی ، مسابقات و جشنواره های ملی و بین المللی و چاپ کتب مرتبط 2

نکات مهم :

* به مقالاتی امتیاز تعلق می گیرد که آدرس نویسنده اول و نویسنده مسئول در مقاله به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند باشد.

* منظور از مجله علمی ترویجی مصوب، تصویب شده در کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم یا وزارت بهداشت است .

* به پذیرش مقاله در مجلات علمی معتبر نمره ای تعلق نمی گیرد و مقاله حتما باید چاپ شده باشد. ضمنا حداکثر به یک مقاله چاپ شده در این گونه مجلات امتیاز تعلق می گیرد.

* حداکثر به 2 مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات یک همایش بین المللی و ملی و یک مقاله چاپ شده درمجموعه مقالات یک همایش منطقه ای و داخلی امتیاز تعلق می گیرد.

* موارد فوق می توانند همزمان و متعدد باشند ولی سقف آن 2 نمره است .

* نمره 20 پایان نامه به دانشجویی تعلق می گیرد که علاوه بر کسب نمره  18 از جلسه دفاع و کسب 2 نمره از نمره مقاله حداقل یک مقاله ISI یا ISCمستخرج از پایان نامه داشته باشد.


• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1