• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

اول 98 ـ 97

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

 

1397/06/12

لغایت

 

1397/06/21

ثبت نام با تآخیر  
شروع کلاسها

1397/06/24

حذف و اضافه

1397/7/7

لغایت

 1397/7/12

حذف اضطراری
 
پایان کلاسها

1397/10/13

امتحانات پایان ترم
1397/10/15
لغایت
1397/10/27

 

 

رشته های بدون آزمون واحد هرند در سال تحصیلی 96 ـ 95

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 2 ـ 03146404361 و 3 ـ 03146403351تماس حاصل فرمایید.

 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
 
1):مقطع کارشناسی ارشد با آزمون

*اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی (2 سری)

*اصل وکپی مدرک کازشناسی (2سری)

*سفته یا چک به ارزش 25/000/000 ریال بابت تضمین اصل مدرک (درصورت داشتن گواهی موقت )

*عکس 4*/3 ،6 قطعه 

اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام خدمت (ویژه برادران) 2سری

 
2): مقطع کاردانی پیوسته
 
*اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی (2سری)
 
*اصل وکپی مدرک دیپلم فنی حرفه ای -دیپلم کار ودانش -دیپلم نظری علوم تجربی وریاضی فیزیک (2 سری )

*سفته یا چک به ارزش 15/000/000 ریال بابت تضمین اصل مدرک تحصیلی (درصورت داشتن گواهی موقت )

*عکس4*3، 6 قطعه

*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام به خدمت (ویژه برادران )2سری 

3):مقطع کاردانی ناپیوسته

*اصل وکپی شناسنامه ، کارت ملی (2سری)

*اصل وکپی مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی (هررشته) 2سری

*سفته یا چک به ارزش 15/000/000 ریال بابت تضمین اصل مدرک( درصورت داشتن گواهی موقت)

*عکس 4*3 ، 6 قطعه 

*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام به خدمت (ویژه برادران)2سری

4):مقطع کارشناسی ناپیوسته

*اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی (2سری)

*اصل وکپی مدرک تحصیلی (2سری)

*سفته یا چک به ارزش 15/000/00 ریال بابت تضمین اصل مدرک (درصورت داشتن گواهی موقت)

*عکس 4*3 ، 6 قطعه

*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام به خدمت (ویژه برادران ) 2سری 

5):مقطع کارشناسی پیوسته

*اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی (2 سری)

*اصل وکپی مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی (2سری)

*سفته یا چک به ارزش 15/000/000 ریال بابت تضمین اصل مدرک (درصورت داشتن گواهی موقت )

*عکس 4*/3 ،6 قطعه 

اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام خدمت (ویژه برادران) 2سری


• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1