• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

دوم 97 ـ 96

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

سه شنبه

1396/11/10

( )

و چهارشنبه 1396/11/11

( )

ثبت نام با تآخیر  
شروع کلاسها

1396/11/14

حذف و اضافه

1396/11/30

لغایت

 1396/12/02

حذف اضطراری
 
پایان کلاسها

1397/03/24

امتحانات پایان ترم
  1397/03/27
لغایت
1397/04/07

 

 

اگهی مزایده عمومی واگذاری بوفه دانشگاه آزاد اسلامی هرند(روابط عمومی واحد هرند)

 

اگهی مزایده عمومی واگذاری بوفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند  در نظر دارد بوفه دانشگاه را ازطریق تجدید مزایده به اجاره واگذارنمایدواجد شرایط  شرکت در مزایده می توانند تاپایان وقت اداری  روز یکشنبه مورخ1395/7/25به معاونت آموزشی ،دانشجوئی وفرهنگی واحد مراجعه ومدارک شرکت در مزایده را دریافت  نمایند .

                                                                                                                                   روابط عمومی دانشگاه ازاد سلامی واحد هرند

 


• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1