• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
 • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
 • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

تقویم آموزشی

 

ماده73 : زمان بندي فعاليتهاي آموزشي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي در کليه واحد هاي دانشگاهي به ترتيب زير انجام مي گردد:

73-1   نيمسال اول :
 1. -  نام نويسي در چهارمين هفته شهريور ماه
 2. -   شروع درس از اول مهر ماه
 3. -نام نويسي با تاخير در نخستين هفته مهر ماه
 4. - حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه
 5.  - حذف اضطراري در هفته يازدهم
 6. - پايان درس، آخرين روز هفته شانزدهم
 7. -امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس
 2 – 72 نيمسال دوم:
 1. - نام نويسي در سومين هفته بهمن ماه
 2. - آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه
 3. - نام نويسي با تاخير در چهارمين هفته بهمن ماه
 4. - حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
 5. - حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه
 6. - پايان درس، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه
 7. - امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس
تبصره – تعطيلات نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود
 3 – 72 دوره تابستاني
 1. - نام نويسي طي دو روز  در هفته سوم تيرماه
 2. - آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه
 3. - پايان درس، آخرين روز هفته ششم دوره
 4. - انجام امتحانات طي يک هفته پس از پايان درس.
 ماده 74 – دانشجويانيکه برابر تقويم دانشگاهي با تاخير ثبت نام مي کنند ، مدت تاخير آنان بعنوان مرخصی محسوب مي شود.
ماده75– در دوره تابستاني ثبت نام با تاخير مجاز نيست.
ماده 76 – مهلت نام نويسي براي پذيرفته شدگان آزمون ورودي، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.
تبصره – واحد هاي دانشگاهي موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشکيل جلسات توجيهي با کم و کيف آموزش دانشکاهي و مقررات مربوط آشنا سازند.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1