• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

نظام آموزشی پاره وقت

 

ماده 1 – در جهت پاسخگويي به نياز آن عده از متقاضياني که به هر دليل نمي توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به ادامه تحصيل بپردازند، نظام آموزشي پاره وقت در مقاطع کارداني ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته به اجرا گذارده مي شود.
ماده 2 – برقراري و اجراي نظام آموزش پاره وقت در واحد هاي دانشگاهي ، با توجه به امکانات هر واحد ؛ پس از کسب مجوز از سازمان مرکزي دانشگاه امکان پذير است.
تبصره – آموزش پاره وقت در هيچ يک از رشته هاي گروه پزشکي مجاز نيست.
ماده 3 – شرايط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زير است:
1-3 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات مربوط.
2-3 پذيرفته شدن در آزمون ورودي سراسري ذيريط.
3-3 پرداخت شهريه تعيين شده برابر ضوابط مربوط.
ماده 4 – عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام  پاره وقت، عينا همان عنوان ، محتوا و حجم دروس در برنامه هاي نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است. بنابراين از حيث برنامه درسي هيچگونه اختلافي بين دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.
ماده 5 – در نظام آموز پاره وقت، دانشجو مي تواند ، حداقل 10 واحد و حداکثر 20 واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب کند.
تبصره 1 – در مواردي که ميانگين قبل دانشجو حداقل 17 باشد دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي ذيربط براي نيمسال بعد 24 واحد درسي را انتخاب کند.
ماده 6 – حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دوره کارداني 4 سال و براي دوره کارشناسي 8 سال است .
تبصره 1– حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجويان دوره کارشناسي که از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند 7 سال است.
تبصره 2 - دانشجويان نظام آموزشي پاره وقت در شمول تبصره هاي 1 و 2 ماده 28 آيين نامه نظام آموزش دوره اي قرار ميگيرند.
ماده 7 – دانشجوياني که تا قبل از سال 1370 از طريق آزمون منطقه اي وارد نظام آموزش  پاره وقت شده اند براي دريافت مدرک مرسوم دانشگاهي، بايد در آزمون ورودي سراسري رشته مربوط شرکت نموده و قبول شوند. والا در صورت تقاضا منحصرا گواهي تعداد واحد هاي دروس گذرانده شده به آنان اعطا خواهد شد. 
ماده 8 – نظام آموزش پاره وقت از نظر مقررات آموزشي همچون حذف و اضافه ، حضور و غياب دانشجو، مرخصي تحصيلي ، ارزشيابي دروس و ساير مواردي که در اين آيين نامه قيد نشده است، تابع آيين نامه آموزشي نظام آموزش تمام وقت است.
 ماده 9 – تغيير نظام آموزشي دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلامانع است. مشروط بر آنکه ادامه تحصيل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت ميسر باشد.
تبصره – چنانچه تغيير نظام آموزش موجب تغيير واحد دانشگاهي ، تغيير رشته و گرايش گردد. رعايت مفاد فصل يازدهم آيين نامه آموزش تمام وقت الزامي است.
ماده 10 – تغيير نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعايت شرايط زير بلامانع است .
1 – پذيرفته شدگان در آزمون ورودي سراسري تمام وقت دانشگاه
2 – نداشتن مشکل نظام وظيفه.
3 - با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقيمانده را در سيستم دوره اي داشته باشند.
تبصره 1 -  دروس دانشجوياني که براساس شرايط مندرج در ماده 10 اين آيين نامه به نظام آموزش تمام وقت راه مي يابند طبق ماده 52 آيين نامه آموزشي دوره اي بدون پرداخت هزينه انتقال پذيرفته شود.
تبصره 2 - دانشجويان مشمول ماده 10 بايد براي دروس باقيمانده شهريه جديد بپردازند.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1