• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

سلف سرویس

 

از دانشجویان عزیز تقاضا می شود:جهت تهیه کارت اعتباری تغذیه مبلغ 50000 ریال (پنج هزار تومان )به شماره حساب سیبا بانک ملی 0216215630006 ( به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ) واریز نموده و فیش آن را  به امور دانشجویی تحویل و کارت تغذیه دریافت نمایند. در ضمن دانشجويان مي توانند مبلغ شارژ خود را از طريق دستگاههاي پايانه فروش (POS) مستقر در امور شهريه واريز نمايند.
 

مبلغ خرید کارت تغذیه 50000 ریال( پنج هزار تومان )
مبلغ شارژکارت 100000 ریال ( ده هزار تومان )
شماره حساب سیبا بانک ملی 0216215630006 
نام صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

بدیهی است هرگونه خدمات تغذیه فقط با ارائه کارت اعتباری مذکور صورت می پذیرد .
لازم به ذكر است اساتيد و دانشجويان محترم مي توانند از طريق لينك سيستم جامع آموزشي و با وارد نمودن شناسه و رمز عبور نسبت به رزرو اينترنتي غذا  اقدام نمايند بديهي است امكان رزرو اينترنتي غذاي سلف حداكثر تا ساعت 14 روز قبل امكانپذير است و پس از گذشت اين زمان سيستم اجازه رزرو نخواهد داد.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1