• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

دفتر مشاوره و راهنمایی

يکي از نيازهاي اساسي انسان براي زندگي موفقيت آميز برخورداري از آرامش وامنيت خاطر در زمينه هاي تربيتي,رواني واجتماعي است .هدف اصلي راهنمايي ومشاوره تسهيل رشد شخصيتي ورواني فرد,به سمت يک بلوغ اجتماعي وتعالي بخشيدن آن است .عوامل متعددي وجوددارد که انسانها را در ابعاد شخصي ,خانوادگي ,تحصيلي ,شغلي و ارتباطات بين فردي به سوي مسائل ومشکلات عديده اي سوق مي دهد.

۱-   به چه كسي مشاور مي گويند؟
    مشاور فردي است که پس از تحصيل دررشته هاي علمي مربوطه ،توانايي ياري رساندن به مراجعان را پيدا کرده باشد. مشاورکسي است که زندگي ومعني آنرا درک ميکند، به اصول حرفه اي خود پايبند است وبه ارزشهاي والاي انساني واخلاقي متعهداست.
۲-   مشاوره چيست؟
مشاوره رابطه حضوري بين يک فردمتخصص با مراجعه کننده است که طي آن مشاور با استفاده از علم,دانش,مهارت وتوانايي هاي خود به مراجعه کننده کمک ميکند تا درک وشناخت بهتري ازمسائل وموقعيت خود بدست آورد و به مطلوبترين شکل از توانايي ,استعداد و امکانات خود بهره گيرد وقادر گردد درمواجهه با پيشامدها ومشکلات زندگي به گونه اي مناسب وعاقلانه تصميم گيري کند .حاصل اين فعاليت نه تنها کمک به فرد مدد جو براي رفع مشکلات اوست ,بلکه رشد وتعالي شخصي واجتماعي وي را نيز به همراه خواهد داشت.
        ۳- انواع خدمات مشاوره اي:
الف: خدمات حضوري :‌دانشجوياني كه مايل به استفاده از خدمات حضوري مي باشند لازم است به مركز مشاوره مراجعه كنند تا مسئول پذيرش مقدمات مشاوره او را با اساتيدومشاوران محترم فراهم نمايد.
ب:‌ خدمات مكاتبه اي: دانشجويان علاقمند بايد نامه خود را در صندوق مخصوص مركز مشاوره قرارداده يا به آدرس مركز مشاوره ارسال نمايد كه در نهايت مشاوران بعد از پاسخگويي يا به مراجعان از طريق کد اطلاع مي دهند كه جهت دريافت پاسخ خود مراجعه نمايندويا پاسخ را به آدرس مخاطب ارسال مي نمايند.
ج: خدمات تلفني ( صداي مشاور): در دنياي پيچيده صنعتي ,ابداع شيوه هاي مختلف براي کمک رساني به افراد نيازمند وخصوصا جوانان ضروري ميباشد که يکي ازاين شيوه هامشاوره تلفني است. در صورت تمايل دانشجو با شماره مستقيم مشاور در ساعات اداري معين ارتباط برقرار نموده و مشاوراز طريق تلفن پاسخگوخواهد بود.
د:خدمات اينترنتي: دانشجويان علاقمند بايد درخواست خود را ازطريق پست الکترونيک مخصوص مرکز مشاوره ارسال نمايند تا در نهايت مشاوران پس از پاسخگويي وانجام کار جواب را به آدرس الکترونيکي مخاطب ارسال نمايند.
‌ اهداف مركز مشاوره دانشجويي:
 به طوركلي پيشگيري از آسيب هاي رواني – اجتماعي و ارتقاي سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهيان مي باشد. در اين راستا اهداف  اختصاصي عبارتند از: 
۲-۱ ارتقاء سطح دانش و بينش روانشناختي دانشگاهيان در زمينه مسائل ، مشكلات و نيازهاي جامعه دانشجويي
۲-۲ راهنمايي دانشجو در جهت شناخت صحيح توانائيها و مشكلات خود
۲-۳ راهنمايي دانشجو در تصميم گيري آگاهانه ، علاقه و حسن انتخاب
۲-۴ راهنمايي دانشجو در حل مشكلات رفتاري ، عاطفي ، شناختي ، تحصيلي ،‌خانوادگي و مسائل مربوط به ازدواج
۲-۵ افزايش سازگاري موثر با محيط تحصيل و زندگي ،‌توسعه روابط اجتماعي و پيشرفت تحصيلي
۲-۶ پيشگيري از بروز و شيوع مسائل و مشكلات عاطفي – رفتاري و توسعه بهداشت رواني به فضاي عمومي دانشگاه و جامعه
 دانشگاهي
۲-۷ ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء روابط ميان فردي سالم در دانشگاه از طريق توجه به عوامل تعيين كننده روابط استاد ، دانشجو يا كاركنان.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1