• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1399

انتخاب واحد

(ورودی های 96 و ماقبل )

 

 

ورودی های 97 و 98

 

1399/06/25

ساعت 15 الی 21

 

 

1399/06/26

ساعت 15 الی 21

شروع کلاسها

1399/06/29

حذف و اضافه

99/07/21

(ورودی 96 )

 

99/07/22

(ورودی 97و 98 )

 

امتحانات پایان ترم

 

 

 

 

 

**********************

**********************

**********************

مراحل فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصيلي دانشجو به قرار زير ميباشد :
 
1-مراجعه دانشجو به مديرگروه و درخواست كارنامه كلي
2-تاييد كارنامه زيرنمرات توسط مديرگروه و ارجاع آن به اداره امتحانات
 3-تاييد كارنامه و چك ليست توسط اداره امتحانات و مدير آموزش
4-ارجاع پرونده به اداره فارغ التحصيلان و صدور فرم تسويه حساب
5-اخذ امضاهاي مربوطه در فرم تسويه حساب توسط دانشجو و ارائه به اداره فارغ التحصيلان
 6-صدور گواهينامه موقت و دانشنامه توسط اداره فارغ التحصيلان

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1