• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

امور پژوهشی

ردیف عنوان PDF WORD
1 فرم شماره صفر طرح های پژوهشی   دانلود 
2 فرم الف- طرح های پژوهشی   دانلود
3 فرم تشویق مقالات کنفرانس دانلود  
4 فرم تشویق مقالات مجلات    دانلود
5 آیین نامه طرح های پژوهشی دانلود  
6 آیین نامه تشویق مقالات دانلود  
 7 فرمت معرفی نویسنده در مقالات فارسی و غیر فارسی  دانلود  
8 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع ملی داخلی دانلود
9 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع ملی خارجی دانلود  
 10 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی دانلود
11 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج کشور دانلود  
 12 آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیات علمی  دانلود  
13      
14 فرمت ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی دانلود  
15 لیست مجلات مصوب توسط دانشگاه آزاد اسلامی دانلود
16 لیست مجلات مورد تایید وزارت علوم و فناوری دانلود  
17 فهرست نشریات ISI(JCR)2010  دانلود   
18 فهرست نشریات ISC1390  دانلود   
19      
20 فرمت ارائه گزارش میان دوره ای طرح پژوهشی دانلود  
21      
22 متمم آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی دانلود  
23 متمم آیین نامه تشویق مقالات دانلود  
24 اصلاحیه جدید آیین نامه تشویق مقالات دانلود  
25 لیست مجلات کم اعتبار از نظرسازمان مرکزی دانلود  
26 توزیع رشته ای مجلات از نظر سازمان مرکزی دانلود  

 


• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1