• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1
معرفی حوزه پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوري

معرفي
پژوهش و تحقیق لازمه حیات ملتی است که می­خواهد سربلند و آزاد زندگی کند. دستیابی به این مهم نیازمند پیش­زمینه­هاي سخت‌افزاري تحقيق، داشتن بانك اطلاعاتي از تحقیقات انجام شده مشابه قبلی و در نهايت ايجاد بستري مناسب براي پذیرش محقق و نتایج حاصل از تحقیق است.
ایجاد زیرساختهای سخت افزاری، نرم­افزاری و ايجاد شرایط بهينه دسترسی دانشجویان و استادان به امکانات تحقیقاتی وآزمایشگاهی و حمایتهای مادی و معنوی از دانشجویان و استادان پژوهشگر، بسیار موثر می باشد.
حوزه اداره پژوهش و فناوری از نظر ساختار سازمانی دارای پنج واحد مدیریت كل امورپژوهشی،مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مديريت طرح برنامه و بودجه ،مديريت ارتباط با صنعت و جامعه ومديريت انتشارات می باشد.

 

مسئوليت ها
اهم وظايف حوزه معاونت پژوهشي به شرح ذيل مي‌باشد:
انجام بررسي‌هاي لازم جهت اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي.
تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشي دانشگاه و ارائه به هيأت رييسه دانشگاه.
انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي.
ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف.
انجام بررسي‌هاي لازم جهت ارائه طرحهاي اصلاحي در زمينه‌ فعاليتهاي پژوهشي.
تأمين خدمات وراه‌اندازي منابع اطلاعاتي و آزمايشگاههاي مورد نياز.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1