• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

اول97 ـ 96

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

سه شنبه

1396/06/21

(معماری)

و چهارشنبه 1396/06/22

(برق و کامپیوتر)

ثبت نام با تآخیر  
شروع کلاسها

1396/06/25

حذف و اضافه

1396/07/11

لغایت

 1396/07/12

حذف اضطراری
 
پایان کلاسها

1396/10/14

امتحانات پایان ترم
  1396/10/16
لغایت
1396/10/28

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری و برق (جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان

 دانشجویان کارشناسی ارشد  گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعات برگزاری جلسات دفاع

1

شنبه

25/06/1396

از ساعت 30/8  صبح لغایت  30/15      ( 8 جلسه دفاع )

2

دوشنبه

27/06/1396

از ساعت  30/8 صبح لغایت  30/12       ( 5 جلسه دفاع )

3

پنجشنبه

30/06/1396

از ساعت 30/8 صبح لغایت  30/13        ( 6 جلسه دفاع )

 

****************************************************************************

 دانشجویان کارشناسی ارشد  گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعات برگزاری جلسات دفاع

1

چهارشنبه

29/06/1396

از ساعت 9   صبح لغایت  13      ( 5 جلسه دفاع )

 

 

 

   اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند


• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1