• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

دوم 97 ـ 96

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

سه شنبه

1396/11/10

( )

و چهارشنبه 1396/11/11

( )

ثبت نام با تآخیر  
شروع کلاسها

1396/11/14

حذف و اضافه

1396/11/30

لغایت

 1396/12/02

حذف اضطراری
 
پایان کلاسها

1397/03/24

امتحانات پایان ترم
  1397/03/27
لغایت
1397/04/07

 

 

آموزش الکترونیکی

                                       

نام فرم گروه آموزشی فایل مربوطه
دستور العمل نحوه نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد معماری گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فلوچارت جلسه دفاع گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم مجوز دریافت جلسه دفاع گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم عناوین پیشنهادی جهت طرح در شورای تخصصی گروه گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم شرکت در جلسه دفاع گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم تعهد نامه اصالت گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم تصویب نامه گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم تاییدیه انجام اصلاحات گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم پیشرفت 3 ماه گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم انصراف از مقاله گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم اعلام آمادگی دفاع گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم اطلاعات پایان نامه گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم اطلاعات اساتید راهنما ی مدعو گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
فرم آمادگی دفاع گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
طرح پرو پوزال پایان نامه کارشناسی ارشد گروه معماری(کارشناسی ارشد) دانلود فایل
پروپوزال طرح نهایی و مشاوره طرح نهایی  معماری Upload/Propozal.doc  
دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی معماری   معماری Upload/Payannameh.doc
فرم کارآموزی   همه گروه ها Upload/karamozi.pdf
نگارش پایان نامه کارشناسی  برق Upload/proj-elec1.rar

                                                                                       

                   

 


یا امیر المؤمنین روحی فداک

آسمان را دفن کردی زیر خاک ؟

• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1