• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم بهمن ماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/11/09

لغایت

1400/11/21

شروع کلاسها

1400/11/23

حذف و اضافه

 

1400/11/30

لغایت

1400/12/05

 

پایان کلاسها 1401/03/26

امتحانات پایان ترم

1401/03/28

لغایت

1401/04/09

 

 

**********************

**********************

**********************

تماس با ما

   Harand Branch- Islamic Azad University -Esfahan-Iran
P.O.Box : 8374139948
آدرس:اصفهان-هرند- ابتدای ورودی شهر - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند
کد پستی:
8374139948
 

دفتر
شماره داخلی
دفتر
شماره داخلی
ریاست
12
آبدارخانه
21
معاونت آموزشی و دانشجویی
14
انتظامات
20
معاونت اداری و مالی
18
بوفه
22
حسابداری
15
انبار
13
امور دانشجویی
25
خوابگاه
23
آموزش
19
دفتر فرهنگ
24
کتابخانه
26
دفتر ریاست
11
دبیرخانه
16
اطاق کنفرانس
17
دفتر مدیران گروه معماری و کامپیوتر
27
دفترمدیران گروه برق و عمران
28

                     شماره تلفن های مستقیم  

03146404360

دورنگار

03146405061

معاون اداری و مالی

03146404361

معاون آموزشی و دانشجویی

03146405062

دفتر فرهنگ اسلامی

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

  تلفن انتظامات :   3- 46403351 (031)   

 پایگاه اطلاع رسانی:
www.harandiau.ac.ir
پست الکترونیکی دانشگاه:
info@harandiau.ac.ir


 
ارسال به:
نام:
 
نام خانوادگی:
 
پست الکترونیکی:
  
موضوع:
 
متن نامه:
 
• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1