• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

 

تقویم آموزشی تابستان 96

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

1396/تیر/17

لغایت

1396/تیر/21

شروع کلاسها

1396/تیر/24

پایان کلاسها

1396/شهریور/2

امتحانات پایان ترم
  1396/شهریور/4
لغایت
1396/شهریور/8

 

 

  • آموزشی
  • فرهنگی
  • پژوهشی
  • دانشجویی
  • اداری و مالی
 
1 2 3
• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1